iso belgesi iso 9001 belgesi iso 9001 iso belgesi ce belgesi tse belgesi marka tescil yatırım tesvik belgesi tse belgesi ce belgesi

HİZMET LİSTEMİZ

FORMLAR

DİĞER İÇERİKLER

ETİKETLER

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR?

Ana Sayfa » OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi » İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md 3 f bendinde:

İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı maddenin s bendinde ise “Teknik Eleman” tanımına açıklık getirilmiş ve

Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,
ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

22221

29 Nisan 2013 tarihinde eklenmiş ve 1 views kişi tarafından okunmuş.

Kategorideki Diğer İçerikler

İlk Yardım Nedir ?   A. TANIMIAniden hastalanan veya kazaya uğrayan kişinin hayatını kurtarmak ve doktora ulaştırılıncaya kadar, o andaki durumunun daha kötüye gitmesini önlemek için mevcut malzemelerle yapılan yardıma ilk yardım denir. İlk yardımı yapan kimse ne kadar bilgili olursa olsun doktorun yerini tutamaz. Bu husus unutulmamalıdır. Klinik osgb konusunda uzman ilk yardım eğitmenimizle hizmet vermekteyiz.İşyerlerinde her 10 kişiden birinin mutlaka eğitim alması zorunlu tutulmaktadır. B. ÖNEMİYaşamı boyunca insan, ilkyardımı gerektiren durumlarla her zaman karşılaşabilir. Zamanında yapılacak basit ve etkili bir ilk yardımla hasta veya yaralının hayatı kurtarılabilir.C. TEMEL İLKELER •TEŞHİS:Teşhis için önce hastanın veya yaralının hikâyesi öğrenilir. Sonra belirtiler ve bulgular saptanır. •TEDAVİ:Hasta için en uygun ilkyardım, zamanında ve zarar vermeden uygulanır. •TAŞIMA:Teşhis ve tedavi yapıldıktan sonra en yakın sağlık kurumuna uygun koşullar içinde taşınır.   D. İLK YARDIMIN TEMEL KURALLARI •Hasta veya kazazedenin emniyetini sağlayın •Yatırıp, dinlendirin. •Kaza yerini işaretleyin. •Paniği önleyin, kalabalığı dağıtın. •Temiz hava sağlayın, hastayı sıcak tutun, sıkı giysilerini gevşetin. •Hasta veya kazazedeyi iyice muayene edin. •Müdahaleyi süratle, sakin ve gerektiği kadar yapın. •Düzenli solunum sağlayın. •Kanamayı durdurun. •Şoku önleyin. •Bilinci yerinde olmayanlara yiyecek ve içecek vermeyin •Gerekiyorsa tıbbi tedavi için doktor sağlayın. •Bilmediğiniz durum varsa, ısrar etmeyin. Incoming search terms:risk analizi belgesi...
  Yasal Mevzuat: İşverenlerin yükümlülükleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6 İşverenler; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Bu hüküm kapsamında yasal mevzuat gereklerinin işyerlerinde gerçekleştirilmesi amacıyla; İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi danışmanlık hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği danışmanlığı ile birlikte sağlık personelini de kapsayan “Tam Danışmanlık” hizmeti verilmektedir.  İş güvenliği uzmanı danışmanlık hizmetleri Mevzuat kapsamında, Az tehlikeli işyerlerinde C sınıfı, Tehlikeli işyerlerinde B sınıfı, Çok tehlikeli işyerlerinde ise A sınıfı iş güvenliği uzmanından hizmet alınması gerekmektedir. Bu hüküm kapsamında yasal mevzuat gereklerinin işyerlerinde gerçekleştirilmesi amacıyla tecrübeli İş güvenliği uzmanlarımız ile danışmanlık hizmetlerini gerçekleştiriyoruz.. İşyeri hekimi danışmanlık hizmetleri, İlgili yönetmelik hükümlerine göre O.S.G. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak işletmelere işyeri hekimliği hizmetleri verilmektedir. Ayrıca İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği danışmanlığının her ikisini de kapsayan “Tam Danışmanlık” hizmeti verilmektedir. “Söz verdik, iş güvenliği kültürünü ülke çapında yaygınlaştıracağız!” ...
Acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak gereklidir. Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için yapılması gerekli çalışma, planlama ve tatbikatların tümüne acil durum planlaması denmektedir. İşletmelerin acil durum planlamalarını, yangın söndürme, ilkyardım ve tahliye tatbikatları gerçekleştiriliyor. Bir yangın, deprem yada diğer beklenmedik acil felaket durumunda saniyeler ve en küçük bilgi çok değerlidir. Bu gibi durumlara hazırlıklı olmak çok önemlidir. Acil eylem planlamaları, firmalarda bu gibi durumların meydana gelmesi ihtimaline karşı yapılan, planlama, görev bölümü ve hazırlık tatbikatlarını içerir. ...
  İş güvenliği uzmanlığı belgesinin başlangıç sınıfı C olup, belirli süre hizmet verilmesinden sonra B ve A sınıf belgeye yükselme imkanı mevcuttur. İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu GEÇİCİ 4. Md.de görevlendirilmeye yönelik aşağıdaki açıklama getirilmiştir. İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü (1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır. Mevcut sertifika ve belgeler Aynı kanunun geçici 5. maddesi çerçevesinde mevcut sertifika ve belgelerle ilgili açıklama yer almaktadır. GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. ...
  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md.6’da iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Buna göre; İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Kanun kapsamı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md.6’da iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Buna göre; İş sağlığı ve güvenliği hizmetleriMADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.Kanun kapsamı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Incoming search terms:iş sağlığı ve güvenliği belgesi neden lazım ?...

BAZI REFERANSLARIMIZ

 • Merhaba dünya!
 • Sabit Bims Hafif Yapı Elemanları
 • RNZ Parke – Tuğba İnşaat
 • Tufanoğlu Boru
 • Taytek
 • Tan Zemin
 • Somer Sondaj
 • SMS Trafik
 • SS. Düzce Merkez Bölgesi Kamyon Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
 • Silkcoat Boya
 • Serena Döküm
 • Prometus Yazılım
 • Pointest Enerji
 • Ntt Medikal
 • Lider Kardeşler
 • Katıöz Boya – Egespaint
 • İntek Yapı
 • Keyf Wellness – HDV
 • Gültek Telekom Bilişim
 • Erişler Kerestecilik – Maer
 • Ditaco Uluslar Arası Ticaret İnşaat
 • Çemsan Demir Çelik
 • Çınar Metal
 • Autohaus Yapi
 • ABC Tekstil
 • 3Gen Ajans Reklam Hizmetleri
 • İstaş Hazır Beton
 • Ekol Koleji Konya